1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu, chcemy upamiętnić wyłącznie bohaterów, którzy wybrali niezłomną i honorową walkę partyzancką przeciw sowietyzacji Polski.

Pamiętajmy!