Urząd Gminy Wądroże Wielkie przekazuje informacje o terminach odbioru odpadów komunalnych.

Uwaga: Harmonogram obowiązuje od 01.01.2023 r. do 12.10.2023 r.

Kolejny harmonogram zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Harmonogram Gmina Wądroże Wielkie 01.01-12.10.2023r