Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących14 ton azbestu zutylizowane !

Gmina Wądroże Wielkie kolejny już raz zrealizowała zadanie obejmujące demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. W dniu 16 czerwca br. Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu podjął pozytywną decyzję dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W wyniku realizacji powyższego zadania, przy wsparciu ze środków WFOŚiGW, z terenu 8 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy usunięto oraz wywieziono 14,42 Mg płyt azbestowych. Całkowity koszt realizacji przedmiotowego projektu wyniósł 13 714,92 zł. 

Zadanie jest realizowane przez gminę w ramach  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wądroże Wielkie na lata 2012-2032”.

 

fot.:internet

  14 ton azbestu zutylizowane !  - 1


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4447606, dzisiaj: 249

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.