Kolejna doskonała wiadomość !

Gmina Wądroże Wielkie w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wądroże Wielkie na lata 2012-2032” pozyskała dotację z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiuw wysokości blisko 1️⃣0️⃣ tysięcy złotych na:
👉demontaż,
👉odbiór
👉 transport
👉utylizację
wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy.

👉Mieszkańcy złożyli 9 wniosków, planowana ilość szkodliwego azbestu do utylizacji prawie 2️⃣0️⃣ ton.