Gmina Wądroże Wielkie w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wądroże Wielkie na lata 2012-2032″ zrealizowała zadanie obejmujące demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

W dniu 27.05.2022 r., Gmina Wądroże Wielkie otrzymała zawiadomienie iż wniosek złożony w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu. Gmina otrzymała wsparcie finansowe do kwoty 9 656,92 zł.

W związku z powyższym, w wyniku realizacji zadania firma Revol Sp. z o.o. sp. k. Łódź, z terenu nieruchomości znajdujących się w naszej gminie usunęła oraz wywiozła 19,62 Mg płyt azbestowych.

Całkowity koszt realizacji przedmiotowego projektu wyniósł 20 751,12 zł.

Wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców zostały zrealizowane.

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Zachęcamy mieszkańców do dalszego składania wniosków związanych z realizacją powyższego programu.