Nowy rok rozpoczynamy od bardzo dobrych wiadomości dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami .

Wójt Gminy Wądroże Wielkie – Elżbieta Jedlecka podpisała umowę na realizację kolejnego projektu unijnego. Dzięki staraniom pracowników Urzędu, Gmina Wądroże Wielkie otrzymała 300 tys. zł dotacji.

Z przyznanych środków zakupimy nowoczesny, bezpieczny pojazd dostosowany do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy, którzy będą mieć możliwość transportu na telefon do urzędu, lekarza, instytucji kultury, czy też w celu aktywizacji zawodowej.

Realizacja zadania możliwa będzie dzięki pozyskanym środkom z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach naboru „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
Projekt zabezpiecza 100 % środków na realizację zadania z własnego budżetu gmina nie dołoży ani złotówki.

300 tysięcy złotych dla Gminy na zakup pojazdu