Złożony przez Gminę Wądroże Wielkie wniosek w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” uzyskał dofinansowanie w wysokości 3️⃣2️⃣8️⃣ tys zł.‼️
Jest to program, który będzie wspierał dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.
Na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków określone zostały potrzeby zakupu 8 tabletów, 113 laptopów i 15 komputerów stacjonarnych.
Pierwotnie program zakładał dofinansowanie po 3500 zł do zakupionego sprzętu komputerowego, jednakże kwota ta została zmniejszona do kwoty 2500 zł. Gmina Wądroże Wielkie znając potrzeby mieszkańców zawnioskowała o 460 tys zł. – przyznano nam 328 tysięcy zł.