⚠️Kolejne kopciuchy przestaną nas truć !
✔️Informujemy, iż zakończyła się ocena projektów grantowych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Komisja Oceny Projektów oceniła pod względem formalnym i merytorycznym 18 złożonych wniosków.
👉Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania.👏👏👏
✔️Dzięki temu z terenu naszej gminy zniknie kolejnych 18 kopciuchów. 💪
✔️W najbliższym czasie grantobiorcy otrzymają pisma z informacją o wynikach oceny.
👉To kolejne dotacje przyznane dla mieszkańców na wymianę pieców. W poprzednim naborze udało się wymienić 26 kopciuchów.
Wymiana pieców możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie: ,,Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”.