30 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie obchodzono jubileusz 40-lecia pracy zawodowej Pana Romualda Kunickiego, który jest wieloletnim pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej.

Z tej okazji, Wójt Gminy wręczyła Jubilatowi kwiaty i podziękowania za zaangażowanie w codzienną pracę, życząc zdrowia i sukcesów w pracy zawodowej.

Z okazji 40-lecia pracy zawodowej życzymy, aby ten Jubileusz był powodem do zadowolenia i satysfakcji z wykonywanego zawodu, a także bodźcem do dalszego działania. Niech kolejne lata pracy upływają w poczuciu spełnienia i w dobrym zdrowiu.