13 grudnia 2021 roku przypada 40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Tego dnia w 1981 r. władze PRL wyprowadziły na ulicę wojsko i milicję. Na mocy dekretów Rady Państwa i rozporządzeń Rady Ministrów ograniczono podstawowe prawa obywatelskie. W nocy z 12 na 13 grudnia, zaczęły się internowania reprezentantów opozycji, wśród których byli czołowi działacze Solidarności, naukowcy, ludzie kultury i sztuki, nauczyciele.

Obywatelom zakazano zmian miejsca pobytu bez zezwolenia władz. Łączność telefoniczna została przerwana, a następnie jawnie ją kontrolowano. Korespondencja podlegała cenzurze. Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22.00 do 6.00 (zniesiono jej obowiązywanie w maju 1982 r.) oraz zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach. Zawieszono, a następnie rozwiązano wszystkie związki zawodowe, zdelegalizowano część organizacji społecznych (m.in. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Związek Artystów Scen Polskich, Związek Literatów Polskich). Do zmilitaryzowanych zakładów pracy wprowadzono komisarzy wojskowych.

W całym kraju wybuchły strajki, które były brutalnie tłumione. Do najbardziej krwawych zajść doszło w kopalni „Wujek” w Katowicach gdzie 16 grudnia zginęło 9 górników.

Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku.

O tych trudnych dla Polski wydarzeniach musimy pamiętać i wiedzę tę przekazywać młodszym pokoleniom.