🚧 Remont mostu na Wierzbiaku !
✔️ Trwają prace remontowe uszkodzonego mostu na rzece Wierzbiak w ciągu drogi gminnej Wądroże Małe i Pawłowice Wielkie.
✔️Przygotowując się do realizacji zadania Wykonawca przekierował wody Wierzbiaka tymczasowym obejściem poza teren budowy i przystąpił do rozbiórki uszkodzonego mostu.
👉Z początkiem kwietnia dostarczone zostaną specjalne wykonane przepusty z blachy falistej, które po zamontowaniu , budowie przyczółków i odtworzeniu drogi -stanowić będą nową przeprawę na Wierzbiaku.
👉Generalnym Wykonawcą zadania jest wyłonione w drodze przetargu Konsorcjum firm: PUPiH COM-D sp. z o.o. z Jawora oraz JPRD sp. z o.o. z Jeleniej Góry

Całkowita wartość zadania to blisko 490 tys zł.