👉Dobra informacja na początku tygodnia Gmina Wądroże Wielkie otrzyma 5 milionów złotych z Rządowego Programu Polski Ład.
 
👉Dodatkowo Powiat Jaworski na przebudowę drogi powiatowej w Budziszowie Małym otrzyma ok. 2,56 mln.zł.
 
👏Serdecznie dziękuję Pani Elżbiecie Witek – Marszałek Sejmu RP, Panu Krzysztofowi  Mrozowi – Senatorowi RP , Panu Piotrowi Karwanowi – Radnemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pani Anecie  Kucharzyk- Staroście Powiatu Jaworskiego, Pani Anecie Treli  Radnej Gminy Wądroże Wielkie za wspieranie naszych działań w pozyskaniu środków na rozwój naszej gminy.