Wójt Gminy Wądroże Wielkie

ogłasza

KONKURS na „Najpiękniejszy Wóz Dożynkowy” VI Festiwalu Kultury Wsi Polskiej – Dożynki Gminne Wądroże Wielkie 2021

Regulamin konkursu