Zakończył się remont 750 metrowego odcinka rowu melioracyjnego w Granowicach.
W ramach zadania wykonawca, na zlecenie Gminy Wądroże Wielkie odkrzaczył i odmulił urządzenia melioracyjne, których zadaniem jest sprawne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych z terenów przyległych.
Realizacja zadania kosztowała blisko 15 tys zł. Środki te pozyskaliśmy z budżetu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego