Kilka dni temu został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wądrożu Wielkim. Spośród 5 kandydatów Komisja Konkursowa dała rekomendację Pani Sandrze Węglarz z Jawora, którą dziś  Wójt Gminy Elżbieta Jedlecka powołała na to stanowisko.
Pani Sandra do tej pory zatrudniona była w Jaworski Ośrodek Kultury i tam realizowała się zawodowo organizując i współorganizując wiele kulturalnych wydarzeń w mieście. Dzisiaj dołączyła do zespołu który pracuje i realizuje zadania na rzecz i dla mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie
Centrum Biblioteczno – Kulturalne to zgodnie z podjętą pod koniec czerwca uchwałą Rady Gminy w Wądrożu Wielkim jednostka, której głównym zadaniem jest nie tylko jak do taj pory rozwijanie oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, ale również upowszechnianie wiedzy i nauki, a przede wszystkim szeroko pojętej kultury poprzez popularyzację wszystkich jej form , nie tylko w siedzibie placówki ale również w jednostkach oświatowych i sołectwach. Od spotkań z interesującymi ludźmi, poprzez warsztaty kiermasze, koncerty, występy artystyczne, zajęcia dla wszystkich pokoleń naszej gminy.
Nowo powołany Dyrektor placówki ma ogromne możliwości wykazania się, pozostawiliśmy dużą dowolność co do szczegółów planu rozwoju i funkcjonowania Centrum.
Wierzymy że Pani Sandra jako Dyrektor wykorzysta swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, co w połączeniu z osobistymi predyspozycjami oraz motywacją do pracy przełoży się na wymierne efekty działalności Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wądrożu Wielkim oraz spełnianie oczekiwań naszych mieszkańców.