Projekt „Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Wądroże Wielkie 2022-2023” otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 450 tysięcy złotych.
W ramach projektu odbędą się:
▶️Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze
▶️wyjazdy edukacyjne
▶️ zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi.