Jak poinformował nas Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o , w dniu

 

𝟎𝟗.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐫. (𝐰𝐭𝐨𝐫𝐞𝐤) , 𝐰 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟕:𝟎𝟎-𝟏𝟖:𝟎𝟎 

nastąpi planowana 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐫𝐰𝐚 𝐰 𝐝𝐨𝐬𝐭𝐚𝐰𝐢𝐞 𝐰𝐨𝐝𝐲 𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐆𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐖ądroże 𝐖𝐢𝐞𝐥𝐤𝐢𝐞.

Wstrzymanie dostawy wody spowodowane jest pracami prowadzonymi na terenie Legnickiego Pola.

𝐏𝐫𝐨𝐬𝐢𝐦𝐲 𝐨 𝐳𝐚𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐰 𝐭𝐲𝐦 𝐝𝐧𝐢𝐮 𝐰𝐨𝐝𝐲 𝐧𝐢𝐞𝐳𝐛ę𝐝𝐧𝐞𝐣 𝐝𝐨 𝐩𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐢 𝐜𝐞𝐥𝐨́𝐰 𝐛𝐲𝐭𝐨𝐰𝐨 – 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐜𝐳𝐲𝐜𝐡.