Po raz kolejny Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera działania związane z szeroko rozumianą profilaktyką poprzez sport.
Wszytko po to, by nauczyć młodych ludzi bezpiecznego stylu życia, zaszczepić w młodych sportowcach motywację do samorozwoju poprzez sport, i wyeliminować negatywnywne postawy wobec rówieśników.
Przyznane środki w wysokości 5000 zł. z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapewniły współfinansowanie pobytu dla blisko 19 uczestnikom obozu sportowego w Borowicach, gdzie adepci piłki nożnej trenujący w Akademii Młodego Piłkarza w Budziszowie Wielkim spędzili kilkanaście dni w górach, gdzie trenowali, bawili się, rozmawiali i integrowali się z rówieśnikami podczas wspólnych pogadanek i rozmów.
fot. AMP Budziszów Wielki