Szanowni Państwo,

zapraszamy podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do wypełnienia ankiety, która będzie pomocna w określeniu silnych, słabych stron, szans i zagrożeń oraz zostanie  wykorzystana w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (Strategia ZIT AW).

Strategia  ZIT AW jest niezbędna w związku z wydatkowaniem środków UE m.in. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Terytorialnie obszar  Aglomeracji Wałbrzyskiej  tworzą następujące gminy:

Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jawor, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra gm. m., Kamienna Góra gm. w., Lubawka, Marcinowice, Męcinka, Mieroszów, Mściwojów, Nowa Ruda gm. m., Nowa Ruda gm. w., Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świdnica gm. m., Świdnica gm. w., Świebodzice, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów.

Poniżej prezentujemy mapę obszaru:

Link do ankiety jest następujący https://swotzitaw.webankieta.pl/

Ankieta jest anonimowa.
Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z instrukcjami podanymi przy każdym pytaniu.

Uprzejmie prosimy aby wskazywane przez Państwa zjawiska miały charakter ponadlokalny występujący na terenie szerszym niż obszar jednej gminy.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 24.06.2022 r.

Nie powinno to zająć więcej niż 20 minut.

Dziękujemy !!!