Badanie kontrolne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
 
We wrześniu zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jego wstępne wyniki poznamy w styczniu 2022 roku. Będą one zawierać m.in. liczbę ludności według płci i wieku, liczbę budynków i powierzchnię użytkową mieszkań. Przed nami jednak badanie kontrolne, które będzie prowadzone od 12 do 24 listopada na losowej próbie 100 000 mieszkań.
 
Od 12 do 24 listopada zostanie przeprowadzone badanie kontrolne, którego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki pozwolą również udoskonalić przyszłe spisy i badania reprezentacyjne. Właśnie dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak uczestnictwo w samym spisie powszechnym.
 
Badanie odbędzie się wyłącznie w formie wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 gospodarstw domowych, które wzięły udział w badaniu. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).
 
Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się ankieter statystyczny. Będzie on dzwonił spod numeru: 22 828 88 88. Dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. Pozyskane informacje podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.
 
Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Przypominamy, że ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie spisu.
 
Pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną. Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.