Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychBezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Urząd Gminy Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie
Telefon w godzinach pracy: 76 887 43 23 wew. 1
Telefon po godzinach pracy: 601 841 874
Fax. /całodobowo/: 76 887 43 25
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

TELEFONY ALARMOWE
112 - Telefon Ratunkowy
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne

  Sylwetka Dzielnicowego

  Tekst alternatywny

  Kontakt:
  sierż. szt.​ Piotr Pałącarz

  Telefon służbowy: 47 8745 227 kom. 514-971-207
  (TELEFON  KOMÓRKOWY  DZIELNICOWEGO  AKTYWNY  W  CZASIE  SŁUŻBY)

  e-mail: dzielnicowy.8@jawor.wr.policja.gov.pl
  Jednostka: KPP Jawor
  Adres: Jawor ul. Armii Krajowej 2

  Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
  tel. 76 726 22 00
  tel. alarmowy: 112, 997

  Rejon patrolowania dzielnicowego to miejscowości gminy Wądroże Wielkie.

   Zachowanie się ludności po sygnałach alarmowych

   Zachowanie się ludności po sygnałach alarmowych

   Rodzaj alarmu Mieszkańcy miast Mieszkańcy wsi
   Alarm
   o zagrożeniach czasu rzeczywistego
   • Włączyć sprzęt RTV i nasłuchiwać komunikatów
   • Nawiązać kontakt (powiadomić znajomych)
   • Stosować się do zaleceń ratowników
   • Włączyć sprzęt RTV i nasłuchiwać komunikatów
   • Nawiązać kontakt (powiadomić znajomych)
   • Stosować się do zaleceń ratowników
   Alarm powietrzny
   • Przerwać pracę
   • Zabrać koc, dokumenty, żywność, rzeczy osobiste itp.
   • Wyłączyć urządzenia grzewcze i oświetleniowe, zamknąć dom
   • Powiadomić sąsiadów
   • Udać się do schronu
   • Słuchać poleceń ratowników
   • Zabrać z pola inwentarz żywy
   • Zamknąć lub ukryć go za przeszkodami terenowymi
   • Wyłączyć urządzenia grzewcze i oświetleniowe, zamknąć dom
   • Powiadomić sąsiadów
   • Schować się za przeszkodami terenowymi lub w schronie
   Alarm
   o skażeniach
   • Nałożyć środek ochrony dróg oddechowych
   • Omijać kałuże i wysokie trawy
   • Nic nie dotykać
   • Nie pić wody
   • Nie spożywać pokarmów
   • Zaopatrzyć się w dokumenty
   • Przed opuszczeniem strefy skażonej poddać się badaniom
   • Nałożyć środek ochrony dróg oddechowych
   • Zabezpieczyć zwierzęta
   • Omijać kałuże i wysokie trawy
   • Nic nie dotykać
   • Nie pić wody
   • Nie spożywać pokarmów
   • Zaopatrzyć się w dokumenty
   • Przed opuszczeniem strefy skażonej poddać się badaniom
   Powódź
   • Wyłączyć prąd i gaz
   • Przygotować dokumenty
   • Uciekać wyżej
   • Przygotować źródło światła
   • Ocenić siły
   • Słuchać poleceń ratowników
   • Nie spożywać brudnej wody
   • W razie zranienia poradzić się lekarza
   • Wyłączyć prąd i gaz
   • Przygotować dokumenty
   • Uciekać wyżej
   • Przygotować źródło światła
   • Ocenić siły
   • Słuchać poleceń ratowników
   • Nie spożywać brudnej wody
   • W razie zranienia poradzić się lekarza
   Pożar
   • Słuchać poleceń ratowników
   • Osłonić drogi oddechowe
   • Opuścić strefę pożaru
   • Nie zbliżać się do konstrukcji grożących zawaleniem
   • Słuchać poleceń ratowników
   • Osłonić drogi oddechowe
   • Opuścić strefę pożaru
   • Nie zbliżać się do konstrukcji grożących zawaleniem
   • Zwierzęta ze stodoły wyprowadzić z głową zasłoniętą szmatą

    Pierwsza pomoc

    Po czterech minutach bez tlenu ludzki mózg zaczyna umierać. Szansa, że karetka przyjedzie przed tym czasem na miejsce wypadku jest mała, dlatego niezbędna jest pierwsza pomoc.


     Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

     Oferta investycyjna


     ilość odwiedzin: 4447471, dzisiaj: 114

     Urząd Gminy Wądroże Wielkie

     Wądroże Wielkie 64
     59-430 Wądroże Wielkie

     tel.: +48 (76) 887 43 23
     fax: +48 (76) 887 43 25

     e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

     Urząd Gminy czynny jest
     poniedziałek 07:00-17:00
     wtorek - piątek 07:30-15:00

     NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
     REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

     NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
     REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

     Numery rachunku bankowego
     Bank Spółdzielczy w Jaworze

     83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
     Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.