Gmina Wądroże Wielkie pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Umiem pływać”, którego operatorem jest Dolnośląska Federacja Sportu. Realizacja programu pozwoli na przeprowadzenie darmowych lekcji pływania dla uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim.
 
Dolnośląska Federacja sportu pokrywa w całości wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, instruktor, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.
 
Założeniem programu „Umiem pływać” jest systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia rozpoczęły się 7 kwietnia i potrwają do 9 czerwca br. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.
 
Z darmowych lekcji pływania skorzysta 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim.
Cieszymy się, że pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrzne na rozwój dzieci w naszej gminie.