ℹ Budżet Gminy na rok 2021 uchwalony !

✅Dziś, 21 grudnia 2020 r. odbyła się Sesja Rady Gminy Wądroże Wielkie, na której Radni uchwalili Budżet na rok 2021.
✅ Projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, co uprawniło Radnych do podjęcia dyskusji nad nowym budżetem.

Zakłada on dochody Gminy na poziomie 22 067 786,86 zł, wydatki 22 392 164,09 zł, oraz deficyt budżetowy w wysokości 324 377,23 zł, który pokryty zostanie środkami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

✅ Podczas obrad Rady Gminy obecnych było ,1️⃣4️⃣ radnych. Za przyjęciem uchwały budżetowej w przedłożonym przez Wójta kształcie głosowało 1️⃣0️⃣ radnych, 4️⃣ radnych wstrzymało się od głosu.

Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie:
„Przyszłoroczny budżet skrojony jest na miarę naszych możliwości. Wszyscy wiemy, że potrzeby są zawsze większe, a społeczeństwo oczekuje od nas konkretnych działań. Niestety nieprzewidywalna sytuacja w kraju związana z szalejącą pandemią koronawirusa każe nam ostrożnie planować wydatki. W pierwszej kolejności musieliśmy zapewnić środki na bieżące Gminy i realizację zadań własnych.Udało się jednak wygospodarować i zaplanować kilka ważnych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji. W trakcie roku plan budżetu może być modyfikowany jeżeli pojawią się możliwość pozyskania środków zewnętrznych, na pewno będziemy o nie aplikować, aby realizować kolejne zadania oczekiwane przez mieszkańców”.