Dziś podpisano umowę na realizację I i II etapu zadania ”Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Wądrożu Wielkim „.

Zadanie polega głównie na przebudowie ciągów pieszych na cmentarzu. Ponieważ jest to obszar który znajduje się w rejestrze zabytków (cmentarz powstał ok 1900 r), zakres prac i rodzaj wykorzystanych materiałów został określony w decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawcą będzie firma Agadom z Jawora. Wartość dwóch etapów zadania to kwota
118 048,14 złotych. Rozpoczęcie robót nastąpi w miesiącu wrześniu a zakończenie przed
1 listopada br.

Po wykonaniu rewitalizacji cmentarz nabierze walorów estetycznych oraz stanie się bardziej funkcjonalny.