🔋 Co robić ze zużytymi bateriami?

♻️ Warto przypomnieć sobie gdzie składować i w jaki sposób wyrzucać zużyte baterie.

👉 Musimy pamiętać, że w bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

♻️ Zużyte baterie należy wyrzucać w całości – nie zdejmujemy ani nie uszkadzamy obudowy baterii.
Pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać zużytych baterii do kosza z innymi odpadami. Pozbywamy się baterii w punktach specjalnie do tego przeznaczonych.

Taki punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy. 🏫

Dbajmy o środowisko !