Na zaproszenie Komendanta jaworskiej policji, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka wzięła udział w debacie społecznej pn.: „Bezpieczeństwo seniorów w życiu codziennym i w cyberprzestrzeni”. Spotkanie odbyło się w Teatrze Miejskim w Jaworze i miało na celu przybliżyć zebranym mechanizmy działań sprawców wyłudzających pieniądze na tzw. „metodę na wnuczka” itp.
Działanie profilaktyczne prowadzone przez Policję pozwalają poznać problematykę wykorzystywania osób starszych przez przestępców grających na ludzkich uczuciach i łatwowierności, by wyłudzić pieniądze. Niestety są to działania w dalszym ciągu dość powszechne, dlatego apeluję do wszystkich nie dajcie się oszukać, sprawdzajcie z kim rozmawiacie, a w przypadku podejrzeń dzwońcie po policję