Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychDobre praktyki bhp przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Wypadki związane z obsługą zwierząt w gospodarstwach rolnych stanowią znaczny problem.
Co roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rolnicy zgłaszają  wypadki, do których dochodzi przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Najczęstsze przyczyny niebezpiecznych zdarzeń to:


-reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (podejście do zwierząt bez uprzedzenia, hałas, ból, strach);
-narowistość i agresja zwierząt;
-niewłaściwy sposób obsługi;
-nieodpowiednie warunki bytowania (nadmierne zagęszczenie, brak dostępu do wody i paszy oraz wybiegów);
-infrastruktura nieprzystosowana do profilu produkcji i obsady zwierząt  (brak korytarzy paszowych, ogrodzeń, ciasnota);
-nieprawidłowe metody poskramiania;
-wady konstrukcyjne budynków  (niezabezpieczone otwory zrzutowe, studzienki i kanały gnojowe).


Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami, stresem i stratą czasu. Należy pamiętać, że pomieszczenia inwentarskie powinny być:  przestronne, czyste i dobrze oświetlone; z wydzielonymi stanowiskami i korytarzem paszowym; z bieżącą wodą oraz bezpieczną instalacją elektryczną. Pamiętajmy, że obsługą zwierząt powinny zajmować się osoby dorosłe; zdrowe; sprawne fizycznie; znane zwierzętom i przyjaźnie do nich nastawione, Praca ze zwierzętami może być niebezpieczna dla dzieci, osób starszych, słabych fizycznie i niepełnosprawnych.


Działanie z wyobraźnią i świadomością zagrożeń występujących przy obsłudze zwierząt jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu nieszczęśliwych zdarzeń i tragedii ludzkich.


Materiały źródłowe:
-broszury prewencyjne KRUS    

                         
                                        
Opracowała:
Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor
KRUS PT w Legnicy

 

  Dobre praktyki bhp przy obsłudze zwierząt gospodarskich  - 1


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna

  24.02.2018
  kalendarz imprez
  brak wydarzeń

  ilość odwiedzin: 1179066, dzisiaj: 68

  Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek - piątek 07:30-15:30

  Kasa Urzędu czynna jest
  poniedziałek - piątek 07:30-14:30

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Pocztowy S.A.

  91 1320 1999 2336 6129 2000 0002 
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.