Informacja o możliwości dofinansowania zajęć

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Wądrożu Wielkim informuje, że istnieje możliwość dofinansowania zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Zainteresowane sołectwa bądź organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wądroże Wielkie, które chcą zorganizować 2 tygodniowe zajęcia dla dzieci podczas tegorocznych wakacji proszone są o złożenie wniosku o dofinansowanie do dnia 07.07.2021 r. na załączonym wniosku.

Wysokość dofinansowania w zależności od ilości złożonych wniosków. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dofinansowania zajęć bierze się pod uwagę możliwość systematycznego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach.

Więcej informacji można uzyskać u Pani Agnieszki Sałaj pod nr tel. 76/887 43 23

 

Wniosek do pobrania:

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW