📢 Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor sp. z o.o. od lutego 2021r. realizuje projekt „Kreator„- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 38 650,00 zł (maksymalnie 23 050zł na inwestycje i maksymalnie 2600zł przez pół roku na bieżące funkcjonowanie firmy) .

 Stowarzyszenie przyzna aż 108 takich dotacji !

Do projektu zostanie zrekrutowanych 120 osób w tym;

72 kobiety i 48 mężczyzn .

Co najmniej 12 Uczestników projektu będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

🔴 Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane przyjmowane w okresie od 22.04.2021 do 13.05.2021.

Regulamin rekrutacji oraz wszelkie szczegóły znajdują się na stronie:

 www.euro-concret.pl/kreator

Kontakt: tel. 500 520 027,
e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com;

Projekt „Kreator„- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.