Po 40 latach pracy nadszedł czas na zasłużony odpoczynek na emeryturze. Za lata pracy i służbę na rzecz Mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka wraz ze swoim współpracownikami podziękowała Pani Wiesławie Wasiak-Mic, wieloletniemu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim.
Pani Wiesiu, dziękuję za wieloletni wysiłek podejmowany dla dobra lokalnej społeczności, za wspieranie moich działań i działań moich poprzedników, za okazaną pomoc i życzliwość szczególnie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka.
Przed Panią nowe wyzwania, nowy czas na realizację marzeń, pragnień i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom pracownika samorządowego. Życzymy pogody ducha, aktywności potrzebnej do realizowania swoich zamierzeń i planów, a w szczególności dużo zdrowia, radości i pomyślności. Szczęśliwej emerytury!