Mszą Świętą w kościele Matki Bożej Różańcowej w Wądrożu Wielkim, pod przewodnictwem ks. proboszcza Mirosława Wątruch, rozpoczęliśmy obchody Dnia Sołtysa w Gminie Wądroże Wielkie
Ks. Proboszcz w wygłoszonej homilii, podkreślił wagę jedności w społeczeństwie oraz budowania zdrowych i wzajemnych relacji pomiędzy różnymi szczeblami samorządności.
Była to doskonała okazja, by podziękować naszym Sołtysom oraz Radom Sołeckim za dotychczasową współpracę na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia lokalnej społeczności.
Niech dalej otacza Was ludzka życzliwość i wsparcie, które napędzać będą realizację kolejnych inicjatyw będących odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie. – Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka