Dzień Sołtysa w Gminie Wądroże Wielkie! 🌷

Przypadający na dzień 11 marca Dzień Sołtysa był okazją do spotkania Wójta Gminy Wądroże Wielkie Elżbiety Jedleckiej i Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Hawrana z sołtysami Gminy.

Spotkanie rozpoczęła msza św. w intencji Sołtysów i Rad Sołeckich odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Wądrożu Wielkim przez ks. proboszcza Mirosława Wątrucha.

Na początku spotkania Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli sołtysom  życzenia i podziękowali lokalnym liderom za ich ciężką, codzienną pracę i zaangażowanie na rzecz poszczególnych sołectw gminy. Sołtysi otrzymali również upominki, które nie tylko są wyrazem doceniania ich pracy, ale także mają im tę pracę ułatwić.

Pani Wójt przekazała również życzenia od Pani Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu RP oraz Pani Anety Kucharzyk Starosty Jaworskiego.

 

 

   Nikola Trawicka