Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychOgłoszenie o naborze GRANTY NA PIECE

Wójt Gminy Wądroże Wielkie ogłasza nabór wniosków grantowych na wymianę źródeł ciepła, w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.  „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e

Termin, od którego można składać wnioski:
30 czerwca 2020 r. od godziny 07:30

Termin, do którego można składać wnioski:
21 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00

Sposób i miejsce składania wniosków:
Wnioski o udzielenie grantu  wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej wg wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Grantodawcy w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie, w pokoju nr 16 (sekretariat), II piętro

Typy Grantobiorców:
Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  w odniesieniu do nieruchomości na której realizowany będzie grant i dysponujący tą nieruchomością w całym okresie trwałości projektu grantowego tj. 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Grantodawcy, będące:
– właścicielem domów jednorodzinnych
– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu) w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. Nieruchomości o których mowa powyżej muszą być zlokalizowane na terenie Gminy wskazanej w pkt. 4 Ogłoszenia.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS.

Wymiana źródeł ciepła dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych i mieszkań, lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu.

Poziom dofinansowania grantów:
Możliwy poziom dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 dla projektów nie objętych pomocą publiczną, obejmuje do 85% wydatków kwalifikowalnych i nie więcej niż 20 000zł. Wkład własny Wnioskodawcy wynosi min. 15% wartości kosztów kwalifikowalnych.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĄ DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA PONIŻEJ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU W ZAKŁADCE NASZA GMINA - GRANTY NA PIECE

UPROSZCZONY AUDYT ENERGETYCZNY

Zgodnie z wymogami konkursu grantowego Uproszczony Audyt Energetyczny powinien zostać wykonany przez audytora wyłonionego przez Grantodawcę.

Grantobiorcy (mieszkańcy) podpisują indywidualne umowy z audytorem oraz ponoszą koszty sporządzenia audytu. Stosowna Ankieta zawierająca wstępne dane do Audytu zamieszczona została poniżej w Dokumentacji konkursowej.

Dokument jakim jest audyt energetyczny stanowi niezbędny element wniosku o udzielenie grantu, w związku z czym musi zostać przeprowadzony przed złożeniem wniosku.

Informujemy, iż firmą odpowiedzialną za opracowanie uproszczonych audytów energetycznych budynków z terenu Gminy Wądroże Wielkie jest Grupa Doradcza LAURUS, ul. Zaciszna 22, 51-361 Wilczyce.

Terminy realizacji oraz wszelkie procedury związane z opracowaniem uproszczonych audytów energetycznych prosimy uzgadniać bezpośrednio z wykonawcą zadania.
Wykonawca audytów: p. Karol Sadłowski, tel. 601 388 831

Jednostkowy koszt audytu – 430,50 zł brutto. Koszt sporządzenia audytu jest kosztem kwalifikowalnym.

W sytuacji stwierdzenia na etapie wstępnej oceny możliwości spełnienia kryteriów w zakresie minimalnych progów wskaźników emisji, Grantobiorca (mieszkaniec) ponosi opłatę w wysokości 307,50 zł brutto.

 GRANTY NA PIECE - 1

Informacja dotycząca planowanego naboru wniosków na wymianę pieców

Informujemy, iż od dnia 30 czerwca 2020r. rozpocznie się nabór wniosków grantowych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędną dokumentacją do przygotowania i złożenia wniosku zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy www.wadrozewielkie.pl w Aktualnościach oraz w zakładce – Nasza Gmina – GRANTY NA PIECE, w dniu 30.06.2020r. (wtorek).

Planujemy, iż nabór wniosków trwać będzie do 21.08.2020r. NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

W załączeniu prezentujemy podstawowe informacje na temat projektu grantowego oraz wzór ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW na potrzeby sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego.

Dodatkowych informacji udziela: Łukasz Nwoicki, tel. 76 887 43 23, e-mail: l.nowicki@wadrozewielkie.pl

 

Jakub Jagiełło
Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i promocji gminy

 GRANTY NA PIECE - 1

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla mieszkańców

17 lipca br. o godz. 16:30 na świetlicy w Wądrożu Wielkim odbędzie się spotkanie, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje w kwestii otrzymania dofinansowania na wymianę starych pieców tzw. kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła 🏡

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy zarządzającej projektem ATSYS.PL sp. z.o.o. z Katowic.

🗣Pytania dotyczące wniosków można kierować do:

☎ INFOLINIA DLA MIESZKAŃCA – 721 74 74 47

☎ URZĄD GMINY WĄDROŻE WIELKIE – 76 887 43 23 wew. 7

ℹ Więcej informacji o naborze wniosków na stronie internetowej naszego Urzędu w zakładce NASZA GMINA - GRANTY NA PIECE: http://www.wadrozewielkie.pl/granty_na_piece-107776-p.html

🇪🇺🇵🇱Projekt grantowy współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”.

   GRANTY NA PIECE - 1

  Podsumowanie spotkania w sprawie wymiany źródeł ciepła

  17 lipca 2020 r. na świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę starych pieców tzw. kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła.

  Spotkanie, które cieszyło się wśród mieszkańców gminy sporym zainteresowaniem, zostało poprowadzone przez Panią Katarzynę Budzisz z firmy ATsys.pl z Katowic zarządzającej projektem grantowym wraz z Panem Karolem Sadłowskim odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu energetycznego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Gminy Wądroże Wielkie - Lech Markiewicz, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Karolina Lipska, mł. ref. ds. Ochrony Środowiska, Ochrony Zabytków i Gospodarki Komunalnej oraz Łukasz Nowicki, Gł. Spec. ds. rozwoju gospodarczego gminy i informatyki.

  W trakcie spotkania mieszkańcy otrzymali szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła w swoich gospodarstwach domowych, w jaki sposób należy wypełnić wniosek oraz terminach naborów i rozliczania dotacji.

  Mieszkańców, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, a są zainteresowani wymianą pieca oraz złożeniem wniosku na jego wymianę, zachęcamy do zapoznania się z załączoną poniżej prezentacją ze spotkania, listą pytań i odpowiedzi (tzw. FAQ) oraz przykładowo wypełnionym wnioskiem o powierzenie grantu.

  Wnioski należy składać do 21 sierpnia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie.

  Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o dotację zachęcamy do kontaktu z 
  INFOLINIĄ DLA MIESZKAŃCÓW – NR TEL. 721 74 74 47

  Jednocześnie przypominamy, że dokumentacja do przygotowania i złożenia wniosku została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zakładce NASZA GMINA - GRANTY NA PIECE: http://www.wadrozewielkie.pl/granty_na_piece-107776-p.html

  a szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.niskaemisja.pl

   

  Jakub Jagiełło
  Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i promocji gminy

   GRANTY NA PIECE - 1
   GRANTY NA PIECE - 2
   GRANTY NA PIECE - 3
   GRANTY NA PIECE - 4
   GRANTY NA PIECE - 5
   GRANTY NA PIECE - 6

  Rozeznanie cenowe WNIOSKI DO POBRANIA

  Wzór rozeznania dla mieszkańca w dwóch opcjach: porównywana tylko cena, porównywane kryteria pozacenowe.


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4447598, dzisiaj: 241

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.