Urząd Gminy Wądroże Wielkie przekazuje informacje o terminach odbioru odpadów komunalnych.

Uwaga: Harmonogram obowiązuje do dnia 01.11.2022 r.

Kolejny harmonogram zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Harmonogram dla Gminy Wądroże Wielkie 01.11-31.12.2022r