Urząd Gminy Wądroże Wielkie przekazuje informacje o terminach odbioru odpadów komunalnych.

Uwaga: Harmonogram obowiązuje do dnia 12.10.2022 r.

Kolejny harmonogram zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Harmonogram odbioru odpadów – od 01.10.2022 r. do 12.10.2022 r.