„Hejt” – spot profilaktyczny w ramach programu „Razem Bezpieczniej”.

Spot o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany  głównie do rodziców, w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej.