Informujemy mieszkańców sołectw Wądroże Małe oraz Skała , że w  okresie od 21.06.2021 do 17.09.2021r  Urząd Gminy Wądroże Wielkie zlecił wymianę głównych wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową na indywidualnych punktach czerpalnych. Prace monterskie będzie wykonywała firmy NOTPROCES Sp. z o.o. z Gdyni. Przedstawiciel firmy NOTPROCES w celu realizacji zadania będzie się posługiwał UPOWAŻNIENIEM Nr  9/2021 z dnia 17.06.2021 r.

Prosimy o umożliwienie sprawnej realizacji zleconego zadania.