W ramach działań podejmowanych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na wypadek wystąpienia ryzyka zagrożenia radiacyjnego, do Gminy Wądroże Wielkie trafiły bezpłatne tabletki zawierające jodek potasu.
Ich ewentualna dystrybucja wśród mieszkańców będzie się odbywała tylko w sytuacji ogłoszonego alarmu, na polecenie Wojewody Dolnośląskiego.
Dlatego Gmina Wądroże Wielkie przygotowała listę placówek, w których będą dystrybuowane preparaty stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu.
W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy gminy do 60. roku życia (przedział wiekowy wynika z treści pisma wojewody, który powołał się na rekomendację Ministerstwa Zdrowia z 2 marca 2022 roku oraz rekomendację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 września 2022).