INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi telefonami i pytaniami dotyczącymi zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, Gmina Wądroże Wielki przeprowadziła 3 postępowania przetargowe, mających na celu wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego dla wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania komputera, zgodnie z programem ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Przypominamy, że pierwotnie Program gwarantował zakup komputerów po 3500 zł/szt., dlatego też Gmina, znając potrzeby mieszkańców (na podstawie złożonych wniosków) aplikowała o 460 tysięcy zł. Niestety dofinansowanie do zakupu komputera zostało obniżone do kwoty 2500 zł./szt.

W konsekwencji Gminie Wądroże Wielkie przyznano dofinansowanie niższe o 132 tysiące od wnioskowanej kwoty.

Przeprowadzone postępowania przetargowe potwierdziły fakt, że koszty zakupu są znacznie wyższe od przyznanej kwoty dofinansowania, a co za tym idzie nie można było kupić sprzętu i przekazać go mieszkańcom.

Dlatego też w dniu 3 sierpnia br. Wójt Gminy Wądroże Wielkie wystąpił z wnioskiem do Centrum Projektów Polska Cyfrowa – biura zarządzającego projektami o zwiększenie środków na zakup komputerów, tak by obecnie prowadzony przetarg, mógł zostać rozstrzygnięty, a komputery zakupione i przekazane wnioskodawcom.

Na dzień dzisiejszy odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Z chwilą otrzymania jakiejkolwiek informacji  poinformujemy o niej niezwłocznie.