Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim informuje, że w związku z uchwaleniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Urząd zbiera informacje o zainteresowaniu i deklarowanej ilości węgla, który mieszkańcy gminy planują zakupić po preferencyjnych cenach.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie chęci zakupu węgla ze wskazaniem:

  1. Rodzaju węgla (groszek lub orzech).
  2. Ilości (łączny limit: do 3 ton na jedno gospodarstwo domowe – 1,5 tony w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.).

Zgłoszenie to służy jedynie celom poglądowym i związane jest z koniecznością oszacowania skali potrzeb na terenie gminy.

Ewentualnego zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór zostanie udostępniony na stronie urzędu gminy po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (obecnie trwa proces legislacyjny).

Dodatkowo informujemy, że uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które:

– otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzony został wniosek o wypłatę dodatku węglowego,

– nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatkowo informujemy, że uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które: – otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzony został wniosek o wypłatę dodatku węglowego. – nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji opału, w celu współpracy w ramach tego przedsięwzięcia

UWAGA! Preferencyjny zakup węgla nie przysługuje wnioskodawcom i członkom ich rodzin, którzy dokonali zakupu preferencyjnego paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

——DEKLARACJA SZACOWANEJ ILOŚCI ZAKUPU WĘGLA———————————–