Ostatnie spotkanie z mieszkańcami w ramach projektu #jesiennespotkaniazwójtem odbyło się w Pawłowicach Wielkich.
Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka, w pierwszej kolejności była dopytywana o możliwość włączenia miejscowości w system połączeń autobusowych. Od kilku lat, ten problem Wójt Gminy zgłasza w Powiecie Jaworskim, ponieważ to w gestii tego organu jest uruchomienie połączeń pomiędzy gminami. Temat ten zostanie podjęty również podczas najbliższego spotkania z Panią Starostą.
Wiele uwagi mieszkańcy poświęcili projektowanemu oświetleniu, angażując się w proces konsultacji społecznych.
Nie bez znaczenia są również problemy związane z poruszaniem się po drogach przebiegających przez sołectwo. Mieszkańcy poprosili Wójta Gminy o interwencję w tej ważnej dla nich sprawie.
Zbliża się grudzień, dlatego zaproszono sołectwo do podjęcia wyzwania i uczestniczenia w organizowanych konkursach: Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa i najpiękniejsza choinka, a także zachęcono do uczestniczenia w Jarmarku Bożonarodzeniowym organizowanym przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wądrożu Wielkim 18 grudnia.
#jesiennespotkaniazwójtem dobiegły końca. Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka, wraz z współpracownikami odwiedziła 18 sołectw, spotykając się i rozmawiając z mieszkańcami naszej gminy. Wszystkim, którym na sercu leży rozwój naszej małej ojczyzny, wszystkim którzy poświęcili swój czas i uczestniczyli w spotkaniach serdecznie dziękujemy.