Podczas spotkania z mieszkańcami Wądroża Małego, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka zapoznała zgromadzonych z aktualną sytuacją związana z gotowością gminy do dystrybucji węgla, na który czekamy.
Ogromnym zaskoczeniem była dla mieszkańców informacja o planach likwidacji zjazdu na autostradę w Wądrożu Wielkim. Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Hawran poinformowano o dotychczasowych działaniach Urzędu Gminy, a także o planach związanych z dalszą walką o nasze przysłowiowe komunikacyjne „okno na świat”.
Przekazano również informację o planowanych i realizowanych przez gminę inwestycjach. Oczywiście przeprowadzono również konsultacje związane z wymianą i rozbudową oświetlenia drogowego w miejscowości.

Po raz kolejny mieszkańcy wnioskowali o poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi powiatowej, ponownie apelując o postulowany od kilku lat chodnik łączący Wądroże Małe z Wądrożem Wielkim. w związku z tym, że zarządca tej drogi jest Powiat Jaworski, sprawę ta zostanie omówiona podczas najbliższego, planowanego spotkania z Panią Starostą.