W spotkaniu wzięła udział Radna Rady Gminy Pani Magdalena Dynowska, która wraz ze zgromadzonymi w świetlicy mieszkańcami dopytywała o możliwość zakupu węgla po preferencyjnych cenach.
Przeprowadziliśmy również konsultacje związane z planowaną wymianą oświetlenia drogowego na nowoczesne ledowe oprawy. Sołtys Piotr Dynowski wspólnie ze zgromadzonymi wnieśli wiele cennych i potrzebnych uwag do przedłożonego projektu doświetlenia miejscowości. Nie zabrakło również pytań o plany gazyfikacji Biernatek i związanej z tym budowy przez PGNiG sieci gazowej w okolicach miejscowości.
Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka przedstawiła również plany Gminy Wądroże Wielkie związane z Ośrodkiem Zdrowia w Wądrożu Wielkim, jego doposażenia i dostosowania do potrzeb osób starszych i mających problemy z poruszaniem się .