Jeszcze w tym roku przeznaczymy blisko 730 tysięcy złotych na kolejne inwestycje związane z przebudową dróg w Skale i Kosiskach.
Pozyskaliśmy dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki pozyskanym środkom planujemy przebudować ok. 800 m dróg, które ułatwią mieszkańcom dojazd do uprawianych gruntów rolnych.
 To kolejne spośród 10 inwestycji drogowych, które będą realizowane w tym roku.
Mamy już podpisane umowy i wkrótce rozpoczniemy inwestycje drogowe w:
  • Budziszów Wielki,
  • Postolice,
  • Wądroże Małe,
  • Wądroże Wielkie.
  • Mierczyce.
Realizacja ww. zadań możliwa będzie, dzięki środkom pozyskanym z programu Polski Ład i ich wartość wyniesie blisko 5 mln złotych.