Wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Elżbieta Jedlecka wręczyła Akt nadania stopnia awansu zawodowego Pani Katarzynie Chruścińskiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim.

Komisja  powołana przez wójta gminy przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne w dniu 29.08.2022 r.  dokonując oceny poziomu spełnienia wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, tym samym Pani Katarzyna uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.  

Jeszcze raz gratulujemy Pani Katarzynie Chruścińskiej zdobycia stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.