Kolorowy zestaw zabawowy przywitał wiosnę.👏🌞
Na osiedlu mieszkaniowym w Budziszowie Wielkim realizowane jest zadanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy na tytuł operacji: „Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Budziszowie Wielkim”.
Działania projektu wspierane są przez LGD Partnerstwo Kaczawskie i Dolnośląski Urząd Marszałkowski.
W ubiegłym tygodniu rozpoczął się kolejny etap tego projektu. Na działce rekreacyjno-sportowej powstał, długo oczekiwany zestaw zabawowy dla dzieci. 👏
Rodzice ochoczo przystąpili do prac przy rozplantowaniu piasku wokół urządzenia oraz na boisku do piłki siatkowej. Po świętach ruszają kolejne prace.
Koordynatorem projektu jest Pani Danuta Danilewicz
—————————————
Autor tekstu: Danuta Danilewicz