Obniż koszty gospodarowania odpadami !

Od 1 lutego 2023 r. do 5 zł od osoby miesięcznie wzrosła ulga za kompostowanie odpadów.

Kompostowanie to naturalny proces biologiczny unieszkodliwiania i zagospodarowania bioodpadów, polegający na rozkładzie substancji organicznej przez drobnoustroje (bakterie, grzyby, drożdże) oraz makroorganizmy (dżdżownice i owady);

Zalety kompostowania:

 • W wyniku kompostowania otrzymujemy wysokiej jakości naturalny nawóz organiczny.
 • Brak ryzyka przenawożenia roślin – w przeciwieństwie do nawozów sztucznych.
 • Poprawa struktury gleby oraz jej stosunków wodno-powietrznych.
 • Darmowy i ekologiczny nawóz.
 • Ograniczenie masy odpadów komunalnych oraz niższa opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Jak zacząć kompostować?

Kompostownik można wykonać samodzielnie np. z palet albo desek lub zakupić gotowy w sklepie.

Jaka lokalizacja?

Kompostownik najlepiej założyć w zacienionej części działki, co ograniczy wysychanie kompostu,

Należy pamiętać, aby kompost był wilgotny i miał dostęp do powietrza – kompost warto przemieszać przy dodawaniu kolejnych warstw.

Co nadaje się na kompost?

 • odpadki kuchenne: skorupki jaj, resztki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty
 • odpady ogrodowe: skoszona trawa, resztki roślinne, ścinki krzewów i kwiatów, liście
 • tektura, papier, trociny, zrębki, drobne gałązki
 • popiół drzewny

Co nie nadaje się do kompostowania?

 • resztki mięsa, ryb, kości
 • skórki cytrusów (traktowane preparatami chemicznymi)
 • odchody zwierząt domowych
 • porażone chorobami resztki roślinne
 • dojrzałe chwasty z nasionami
 • zadrukowany kolorowy papier
 • popiół węglowy

DZIĘKI KOMPOSTOWANIU OBNIŻYSZ OPŁATY ZA ODPADY!

JUŻ DZIŚ ZMIEŃ DEKLARACJĘ W URZĘDZIE GMINY