Komunikat powiatowego lekarza weterynarii w Jaworze w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI

Z uwagi na występowanie w kraju nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI oraz licznych przypadków tej choroby u dzikich ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, zgłaszać ten fakt do miejscowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii

telefon kontaktowy 76 870-24-59

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich powinni zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

  • zwiększona śmiertelność;
  • znaczący spadek pobierania paszy i wody
  • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów
  • duszność
  • sinica i wybroczyny
  • biegunka
  • nagły spadek nieśności