Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychKomunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie aktu zgonu lub sporządzanie aktu urodzenia, jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w Urzędzie Gminy pod nr tel. 76 887 43 23 wew. 1 lub e-mailowo: m.lanowa@wadrozewielkie.pl

W trosce o bezpieczeństwo, zarówno Państwa, jak i pracowników Urzędu, prosimy o zachowanie stosownej odległości, a podczas wizyty w Urzędzie o nie zdejmowanie z dłoni rękawiczek i pozostanie w maseczce ochronnej na twarzy.

Przypominamy, że pomimo obowiązujących zaostrzeń związanych z pandemią koronawirusa Urząd Gminy pracuje normalnie, jednakże kontakt z Interesantami został ograniczony niezbędnego do minimum. Klienci obsługiwani będą pojedynczo w Sali Ślubów USC w odstępach czasowych zapewniających możliwość wykonania czynności związanych z odkażaniem.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Podajemy bezpośredni kontakt do pracowników, którzy zajmują się następującymi sprawami:

1. Koncesje alkoholowe, kwalifikacja wojskowa, Ochotnicze Straże Pożarne, działalność gospodarcza – nr wewnętrzny 1, email: a.trojanowska@wadrozewielkie.pl

2. Zarządzanie kryzysowe – w sprawach wystąpienia sytuacji posiadającej znamiona sytuacji kryzysowej prosimy dzwonić pod numer 601 841 874

2. Dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności – nr wewnętrzny 1,
e-mail: m.lanowa@wadrozewielkie.pl

Wyrobienie dowodu osobistego, zameldowania na pobyt stały i czasowy można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę https://obywatel.gov.pl/

3. Zobowiązania pieniężne, tj. podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy opłaty za wodę i ścieki prosimy wpłacać drogą elektroniczną – nr wewnętrzny 2

Druki dotyczące opłat do pobrania na stronie:  http://bip.wadrozewielkie.pl/?c=257

4. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Podawanie stanów liczników wodomierzy – nr wewnętrzny 5 lub na e-mali: l.markiewicz@wadrozewielkie.pl

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   oraz  o rewitalizacji , można złożyć elektronicznie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,– nr wewnętrzny 6, e-mail: d.styczen@wadrozewielkie.pl,

ws. dotyczących inwestycji e-mail: j.jagiello@wadrozewielkie.pl oraz l.nowicki@wadrozewielkie.pl

Druk do pobrania na stronie: http://bip.wadrozewielkie.pl/?a=530

Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub złożenia dokumentów w skrzynce podawczej zlokalizowanej w wejściu do budynku Urzędu.

 

Jakub Jagiełło
Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i promocji gminy.

  Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu  - 1
  Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu  - 2
  Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu  - 3
  Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu  - 4


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4273469, dzisiaj: 1255

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.