Wójt Gminy Wądroże Wielkie  ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wądrożu Wielkim.

Nazwa i adres instytucji kultury:

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wądrożu Wielkim, Wądroże Wielkie nr 192;
59-430 Wądroże Wielkie

Zatrudnienie: powołanie na stanowisko – na czas określony 3-7 lat

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie (Sekretariat) II piętro, w terminie do dnia 8 października 2021 (do godz.15:00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko  Dyrektora  Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wądrożu Wielkim”.

Szczegóły KONKURSU:

II OGŁOSZENIE O KONKURSIE DYREKTOR

Pozostałe dokumenty aplikacyjne na stronie BIP:   http://bip.wadrozewielkie.pl/?a=6803